Mapa Žiaci Známky Fotoalbum Kontakt 2% dane

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Príjemné prázdniny

Príjemné prežitie letných prázdnin a zaslúžený oddych počas dovolenky želá všetkým svojim žiakom a zamestnancom

vedenie SPŠD

Celoslovenské kolo SOČ

V dňoch 23. až 25.4.2014 sa konala v Starej Ľubovni celoslovenská prehliadka najlepších projektov SOČ. Našu školu na nej úspešne reprezentovali Vladimír Veles zo IV.E triedy a Marek Čizmár z III.E triedy.

Projekt Mareka Čizmára a spoluautora zo Súkromného gymnázia na Dneperskej ul. v Košiciach Erika Kuzmu na tému: Revitalizácia systému Pragotrón pre Košickú historickú železnicu   získal 3. miesto a zaradil sa k víťazom 36. ročníka SOČ.

Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL

Dňa 3.4.2014 sa na SOŠ SENICA uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Enersol. Z krajského kola na túto súťaž postúpili žiaci  z III. TI triedy Matúš Novotný, Dávid Kocák s prácou ,,Od žiarovky po návrh osvetlenia školy“ a obsadili v hlavnej kategórii 8. miesto. Róbert Feješ s prácou ,,Úspora elektrickej energie. Tipy a nápady“ vo vedľajšej kategórii obsadil 4.miesto.

Valentínska kvapka krvi

Náš svet je v neporiadku. Je vo Vašich rukách zmeniť to.

„Každý môže, v rámci svojich možností a schopností, urobiť niečo preto, aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet lepším.   (Henry Dunnat)

Vrátil sa s úspechom

 

Damián Čambal, žiak I.E triedy našej školy, ktorý študuje odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, sa umiestnil na celoslovenskom kole súťaže Zenit v mikroelektronike, na krásnom 4. mieste zo 16 víťazov krajských kôl. Táto súťaž  sa konala v Banskej Bystrici v dňoch   6.- 8. 2. 2014. Srdečne blahoželáme.

Týždeň vedy a techniky 2013

V rámci Týždňa vedy a techniky 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých podujatí, a to:

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 25. a 26.2. 2014 sa uskutočnilo na SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice školské kolo SOČ v dvoch odborných sekciách,  a to

  1.  sekcia pod vedením Ing. Viery Kuncovej,

odbornú  porotu tvorili:  Ing. Tatiana Hoffmannová, Ing. Henrieta Horniaková,    Mgr. Marta Víchová, Mgr. Jolana Kocurová, Bc. Iveta Šepentálová, Ing. Tomáš Pustý, Štefan Andraši, Ing. Ján Knutelský

Zenit v programovaní a mikroelektronike 2013

Žiaci našej školy zaznamenali ďalšie výrazné úspechy v odborných súťažiach, a to:

Zenit v programovaní - Matúš Vančo (II.TP), Lukáš Kurimský (II.TP), Jana Biskupová (III.TI), Róbert Feješ (III.TI), Matúš Kačmár (IV.E) a Jaroslav Rozhoň (IV.E)

Zenit v mikroelektronike - víťazi školského kola postúpili do krajského kola, v ktorom sa umiestnili takto:

PLAY ENERGY 2013/2014

V uplynulom období sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Play energy. Do tejto súťaže sa zapojilo spolu 72 projektov z celého Slovenska, z ktorých 14 postúpilo do celoslovenského kola. Z východoslovenského regiónu postúpili tri práce do národného finále, z ktorých dve boli prácami našich žiakov.

Región Vojany  - na 2. mieste sa umiestnila práca žiakov Matúša Novotného a Dávida Kocáka (III.TI) - Koľko stojí svetlo?

Vývoj vozidiel ŠKODA

 

V decembri 2013 sa žiaci  I. T triedy odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy  s Ing. Badurovou zúčastnili prednášky na TU Košice. Prednáška a celá prezentácia bola zameraná na vývoj Škoda Auto. Oboznámili sa s tvorbou povrchových CAD dát a int. Automobilu – STRAK.

Mali možnosť sa osobne stretnúť s hlavným dizajnérom Škoda Auto Mladá Boleslav Ing. Gérdom, ktorý im vysvetlil, ako prebieha celý návrh automobilu od jeho navrhnutia až po výrobu a s Ing. Zabadom, riaditeľom spoločnosti Aufeer design. Ten ich informoval o činnosti ich dizajnérskej spoločnosti, čo je to vlastne dizajn a vysvetlil im tiež,  aké možnosti majú po úspešnom ukončení štúdií nielen u nás, ale aj v zahraničí.

photo

Utorok 29. 7. 2014

Počet návštev: 6987869

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 29.7.2014)

Mgr. Marta VÍCHOVÁ

Popozajtra (Piatok 1.8.2014)

Michal CSÁKI (III.TP)
Michal GEREGA (III.E)