Mapa Žiaci Známky Fotoalbum Kontakt 2% dane

Autoškola

O mne Moje predmety

Ing. Marek KENTOŠ

O mne

Narodil som sa 24. apríla 1979 vo Vranove nad Topľou.

Detstvo som prežil v rázovitej hornozemplínskej obci Zámutov, ktorá je známa najmä svojim folklórom. Po ukončení 1. stupňa na ZŠ v Zámutove a 2. stupňa na ZŠ sídl. Juh vo Vranove n/T, som opustil rodičovský dom a začal som študovať na SPŠ dopravnej v Košiciach. Áno som absolventom našej školy.

Pod ochrannými krídlami triednej učiteľky Ing. Ginety Suchardovej a vďaka obetavej práci mojich učiteľov, som v roku 1997 úspešne zmaturoval v odbore Elektrotechnika v doprave a spojoch so zameraním na Oznamovaciu techniku.

Spolu s viacerými spolužiakmi - dopravákmi sme šírili dobé meno našej strednej školy aj na Žilinskej univerzite v Žiline, kde nás po maturite prijali.  V roku 2002, po ukončení štúdia na Katedre železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, som sa vrátil späť na dopravnú priemyslovku do Košíc, tento krát ako vyučujúci odborných elektrotechnických a dopravných predmetov ale aj ako inštruktor Autoškoly SPŠD Košice.

Po 6 rokoch za katedrou a v autoškole som zasadol za počítač a od 01.09.2008 do 28.02.2011 som pracoval ako zástupca riaditeľa školy pre ekonomicko-technické a administratívno-správne veci.

V súčasnosti pôsobím v SPŠD Košice ako externý učiteľ predmetu Zabezpečovacia technika, pretože od 01.03.2011 pracujem v spoločnosti ABB, s.r.o. ako projektový manažér na divízii výkonových technológií.